1. Vispārējie noteikumi
    2. Pirkšanas - pārdošanas līgums
    3. Cenu Politika
    4. Klientu datu aizsardzība
    5. Preču piegāde
    6. Pasūtījuma nodošana
    7. Iegādāto preču atgriešana
    8. Strīdu un domstarpību risināšana
    9. Darziem.lv rekvizīti

    1. Vispārējie noteikumi
        1.1. Pērkot preces interneta veikalā  Darziem.lv ar Latvijas pasts vai Omniva pakomātu piegādi pircējs slēdz distancijas līgumu ar Pārdevēju.
        1.2. Distances līgums skaitās stājies spēkā, kā tikko Pircējs ir veicis pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību.
        1.3. Iepirkšanās kārtību interneta veikalā Darziem.lv nosaka LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 "Noteikumi par distances līgumu", kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības likums.
        1.4. Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem, reģistrējoties interneta veikala Darziem.lv mājas lapā.
        1.5. Darziem.lv patur tiesības vienpusīgi jebkurā brīdī veikt izmaiņas Noteikumos un piedāvājamo preču cenrādī. Izmaiņas un papildinājumi cenrādī un nosacījumos stājas spēkā no brīža, kad tie tiek publicēti http://www.darziem.lv. Šajā sakarā Klientam regulāri jāseko izmaiņām.
        1.6. Uz pasūtījumiem, kas ir noformēti pirms izmaiņas stājās spēkā, attiecas nosacījumi, kas darbojās pasūtījuma veikšanas brīdī.
        1.7. Preču aprakstiem ir informatīva nozīme. Sniedzot mājas lapā Darziem.lv pieejamo produktu aprakstu, mēs cenšamies būt cik iespējams precīzi, izmantojot datus no piegādātājiem.
        1.8. Interneta veikalā Darziem.lv esošās Preču fotogrāfijas ir ar ilustratīvu nozīmi, un netīši var mazliet atšķirties no Preces reālā izskata. Pārdevējs neuzņemas atbildību par preču attēla kvalitāti.
        1.9. Interneta veikalā attainotās Preces parasti ir pieejamas noliktavā. Gadījumā, ja Klients iesniedz pasūtījumu, taču noskaidrojas, ka minētās Preces noliktavā nav, šādā gadījumā Darziem.lv darbinieks sazinās ar Klientu, un piedāvā aizvietojošu preci vai atgriež Klientam pirkumam iztērēto summu, vēlākais, 14 dienu laikā.
        1.10. Pretenzijas par preču neatbilstību un defektiem Darziem.lv pieņem saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.631.

    2. Pirkšanas - pārdošanas līgums
        2.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek sastādīts tajā brīdī, kad Pircējs, izvēlējies pērkamo (-ās) preci (-es), noformējis iepirkumu grozu un nospiedis pogu “Apstipriniet Pirkumu”. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad puses ir pilnībā izpildījušas savas saistības.
        2.2. Klients garantē, ka visi nosacījumi šajos Noteikumos viņam ir skaidri un viņš pieņem tos bez nosacījumiem un pilnā apjomā. Gadījumā, ja Klients nepiekrīt jebkādam no Noteikumu punktiem, viņam nav tiesību izmantot interneta veikalu Darziem.lv
        2.3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji atteikties no pasūtījuma izpildes un atgriezt Pircējam samaksāto naudu 14 dienu laikā.

    3. Cenu Politika
        3.1. Visas cenas precēm interneta veikalā Darziem.lv uzrādītas eiro kopā ar pievienotās vērtības nodokli. Izmaksas par preču piegādi nav iekļautas preces cenā.
        3.2. Darziem.lv patur tiesības jebkurā brīdī veikt izmaiņas cenrādī. Ja Klients veicis pasūtījumu pirms cenas izmaiņas ir stājušās spēkā, tad precei ir spēkā cena, kas ir norādīta uz rēķina pasūtījuma reģistrācijas brīdī.

    4. Klientu datu aizsardzība
        4.1. Iepērkoties  interneta veikalā Darziem.lv Pircējam ir jānorāda savs vārds, uzvārds, e-pasta adrese .
        4.2. Reģistrācijas datu apstrāde tiek veikta, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
        4.3. Pārdevējs uzglabā pirkuma veikšanas laikā Klienta ievadītos kontaktdatus un informāciju par veiktajiem pirkumiem. Šī informācija tiek uztverta kā konfidenciāla, un tiek apstrādāta saskaņā ar personas datu aizsardzības likumu.
        4.4. Klients sniedz Pārdevējam skaidru un apzinātu piekrišanu savu personas datu apstrādei un piekrīt, ka uz viņa norādīto e-pasta adresi turpmāk tiks sūtīti informatīvi ziņojumi, būtiski ziņojumi par maksājumu un piegādes norisi.
        4.5. Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personīgos datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas veic preču piegādi vai citus ar Pircēja pasūtījumu saistītus pakalpojumus. Visos citos gadījumos Pircēja personas datus drīkst atklāt trešajām personām tikai Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā.
        4.6. Datu sakari starp Klientu un bankām un karšu maksājumu centru ir kriptēti, kas nodrošina Klienta personas datu un bankas datu aizsardzību. Maksājuma veikšana notiek ārpus interneta veikala vides atbilstošās bankas vai pakalpojuma sniedzēja drošā maksājumu vidē. interneta veikalam nav pieejas Klienta bankas un kredītkartes datiem.
        4.7. Pārdevējs klienta personas datus var izmantot informācijas sūtīšanai pa e-pastu par īpašajiem piedāvājumiem un akcijām tikai tādā gadījumā, ja Klients tam ir devis savu piekrišanu.
        4.8. Klients apņemas pasūtījuma noformēšanas laikā iesniegt pasūtījuma izpildei nepieciešamos savus patiesos datus. Pārdevējs pasūtījuma izpildes laikā neatbild par nekorekti ievadītiem Klienta datiem, kas izraisītu izpildes neiespējamību vai jebkādām no tā izrietošajām sekām.
        4.9. Ja Pircējs mēģina jebkādā veidā apdraudēt interneta veikala darbību, datu aizsardzību vai pārkāpj citus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības anulēt Pircēja reģistrāciju, vai ierobežot iespēju izmantot interneta veikalu Darziem.lv.
        4.10. Pircējs apņemas sargāt un nenodot trešajām personām savus pieslēgšanās datus, kas dotu iespēju piekļūt interneta veikala Darziem.lv datu bāzei. Pircējam ir nekavējoties jāinformē Darziem.lv, ja pazaudēti pieslēgšanās dati. Darziem.lv neatbild par trešo personu darbībām, kas veiktas izmantojot Pircēja reģistrēšanās datus līdz informēšanas brīdim un veikala administratora iespējai mainīt Pircēja pieslēgšanās datus. Līdz informēšanas brīdim Darziem.lv ir tiesības uzskatīt, ka visas darbības interneta veikalā ir veicis Pircējs.

    5. Preču piegāde
        5.1. Interneta veikalā Darziem.lv pasūtītās preces ir piegādājamas visā Latvijas teritorijā ar Latvijas pasts vai Omniva pakomātu starpniecību.
        5.2. Piegādes maksa atkarīga no izvēlētā piegādes veida.
        5.3. Jūsu pasūtījums tiks noformēts 24 stundu laikā pēc rēķina apmaksas veikšanas.
        5.4. Pēc preču nosūtīšanas Jūs saņemsiet, uz savu e-pastu, sūtījuma sekošanas numuru un instrukcijas, lai redzētu savas pasūtītās preces atrašanās vietu.
        5.5. Pasūtījumi tiek piegādāti klientiem parasti 1 - 4 darba dienu laikā.
        5.6. Lai sūtījums tiktu veiksmīgi piegādāts, lūdzu precīzi norādiet savu Vārdu Uzvārdu, pilno adresi ar pasta indeksu, un telefona numuru, lai kurjers nepieciešamības gadījumā varētu ar Jums sazināties.
        5.7. Ja Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, vai norādītajā adresē Pircējs nav sastopams, prece tiek nogādāta atpakaļ Pārdevēja noliktavā. Šādā gadījumā piegādes maksa netiek atgriezta. Lai preces nosūtītu atkārtoti, Pircējs papildus piemaksā par preču piegādi.
        5.8. Mēs neuzņemamies atbildību par kavējumiem, kas radušies kurjerdienesta darbības dēļ.
        5.9. Pārdevējs patur tiesības pagarināt preču piegādes laiku, ja rodas kādi neparedzēti apstākļi, par to informējot Pircēju.

    6. Pasūtījuma nodošana
        6.1. Pirms pasūtījuma nosūtīšanas Klientam, Darziem.lv apskata preces un pārbauda preču un iepakojuma redzamo mehānisko bojājumu neesamību.
        6.2. Prece tiek nodota Klientam uz pavaddokumentu pamata. Pirms preces pieņemšanas un preces saņemšanas apstiprinājuma ar savu parakstu uz pavaddokumentiem Darziem.lv iesaka uzmanīgi aplūkot preces iesaiņojumu.
        6.3. Parakstot pavaddokumentus, Klients apstiprina, ka saņemšanas brīdī prece un tās iesaiņojums nav bojāti vai ir apmierinošā stāvoklī (prece nav bojāta).

    7. Iegādāto preču atgriešana
        7.1. Ja Jūs neesat apmierināts ar preci/vai saņemtā prece ir neatbilstošā izmēra vai sliktas kvalitātes, Jums ir tiesības to nosūtīt atpakaļ.
        7.2. "LR MK noteikumi par distances līgumu" nosaka, ka klientam ir tiesības atgriezt preci 14 kalendāro dienu laikā pēc preces saņemšanas dienas.
        7.3. Klients ir atbildīgs par jebkāda veida preces vērtības samazināšanos, kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
        7.4. Atgriežot preces, Jums jāievēro sekojošos preču atgriešanas noteikumus:
            7.4.1. precei ir jābūt oriģinālā un nebojātā iepakojumā;
            7.4.2. prece nedrīkst būt pircēja sabojāta;
            7.4.3. prece nedrīkst būt izmantota, pazaudējusi savu oriģinālo izskatu (nebojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargplēves utt.). Šis punkts nav ņemams vērā tad, ja atgriežama nekvalitatīva prece;
            7.4.4. atgriežamajai precei ir jābūt tās pašas komplektācijas, kāda tā bija Pircējam to saņemot;
            7.4.5. obligāti ir jāiesniedz arī preces iegādes dokuments un aizpildīta atgriešanas veidlapa. Aizpildīt atgriešanas veidlapu ir iespējams Darziem.lv sadalā – “Atgriešanās” daļā. Šo veidlapu ir jāievieto iepakojumā kopā ar preci;
            7.4.6. visas viena pasūtījuma ietvaros pasūtītās preces ir jāatdot vienā reizē;
            7.4.7. prece jāsūta atpakaļ ar VAS Latvijas Pasta starpniecību kā ierakstīta sīkpaka uz zemāk uzrādīto adresi: Mauriņš SIA, Rīgas iela 20, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV3018
        7.5. Darziem.lv patur tiesības atteikties pieņemt Pircēja atgriežamās preces, ja nav ievēroti preču atgriešanas noteikumi.
        7.6. Pircējam nav tiesību atgriezt preci, ja Pircējs ir preci sabojājis vai ir būtiski mainījies tās ārējais izskats.
        7.7. Visi izdevumi, kuri ir saistīti ar preču atgriešanu, sedz pircējs. Brāķa vai kļūdas gadījumā jāpievieno čeka kopiju par atpakaļ sūtīšanas izdevumiem.
        7.8. Strīdīgu jautājumu gadījumā par preces brāķi tiek nozīmēta ekspertīze.
        7.9. Jums tiks atgriezta nauda 14 dienu laikā, sākot ar atgrieztās preces saņemšanas datumu. Par atgrieztu preci nauda atgriežama veicot pārskaitījumu uz maksātāja bankas kontu.
        7.10. Preces, kuras nevar atgriezt:
            7.10.1. parfimērijas, kosmētikas preces;
            7.10.2. zeķbikses, zeķes un citi līdzīgi izstrādājumi;
            7.10.3. apakšveļa, korsetes, peldkostīmi;
            7.10.4. matu aksesuāri un preces ar īsu derīguma termiņu;
            7.10.5. bižutērija
            7.10.6. pārtikas preces
            7.10.7. kā arī preces, kuras nav atgriežamas vadoties pēc Latvijas Republikas tiesību aktiem.
            7.10.8. Preces, kuras nevar atgriezt, ir norādītas pie katras preces esošā apraksta.
        7.11. Atgriežot preces, pārvadājuma risku uzņematies Jūs. Vienmēr saglabājiet pasta izsniegto kvīti. Šis dokuments, kā arī Jūsu atpakaļ atdotās pakas numurs, tiek izmantoti iespējamo reklamāciju gadījumā pret pastu.
        7.12. Jautājumu vai neskaidrības gadījumā lūdzam kontaktēties ar mums.

    8. Strīdu un domstarpību risināšana
        8.1. Strīdi un domstarpības, kas ir saistīti ar vispārējo pārdošanas nosacījumu izpildi, tiek risināti abpusēju pārrunu ceļā. Nenoregulētu strīdu vai domstarpību starp Darziem.lv un Klientu rašanās gadījumā, katra no pusēm ir tiesīga aizsargāt savas tiesības Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

    Darziem.lv rekvizīti:
        Uzņēmuma nosaukums: Mauriņš SIA
        Reģistrācijas numurs: 43603013638
        PVN reģistrācijas numurs: LV43603013638
        Juridiskā adrese: Ceriņu iela 8, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts , LV-3018
        Atgriezto preču saņemšanas adrese: Rīgas iela 20, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, LV3018
        E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        Tālr.: +371 29493066
        Bankas rekvizīti:
        Konta Nr.: LV54UNLA0008300467925
        Banka:  SEB
        S.W.I.F.T.: UNLALV2X